Oppføringer av Rune Søderholm

Øker tilskuddet for levering av husdyrgjødsel

Bøndene får en million ekstra for å levere til biogassanlegg. Kilde: Biogassbransjen.no Staten har kommet til enighet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om årets jordbruksoppgjør. Samlet gir avtalen over tre milliarder kroner mer til norske bønder. Oppgjøret legger til rette for en inntektsøkning på 85.000 kroner per årsverk. 23 millioner – En […]

Flere leverer husdyrgjødsel til biogass

Landbruksdirektoratets utbetalinger øker år for år. Kilde: Biogassbransjen.no Tilskuddsordningen for levering av husdyrgjødsel  skal gi bøndene et insentiv til å sende gjødselen til biogassanlegg. Gjennom de ti årene ordningen har eksistert har både søknadene og utbetalingene økt kraftig som følge av at det har blitt flere anlegg å levere til. For 2023 utbetalte Landbruksdirektoratet 15,5 […]

Oppdatert kart over fyllestasjoner i Norge

Energigass Norge har laget kart over eksisterende og kommende fyllestasjoner for biogass. Kilde: Biogassbransjen.no Her finner du 36 operative fyllestasjoner i Norge. 21 av disse drives av Gasum, 10 av Air Liquide Skagerak, 3 av Lyse Neo, mens Gasnor og Gildset Biogass driver en hver. Energigass Norge har oppdatert sin oversikt over fyllestasjoner og inkludert anlegg som er […]

Norge bør ta føringen innen produksjon av biogass i Norden.

Den 16. april 2024 overleverte Ragn-Sells et brev til Norges fiskeri- og havminister, Cecilie Myrseth, med et klart mål: Norge har potensiale til å bli en ledende nasjon innen produksjon av biogass i Norden. Kilde: Biogassbransjen.no – Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn, må vi bruke ressursene vi allerede har, om […]

Viktig at næringsstoffer tas vare på og blir gjenbrukt

Sirkulær økonomi sentralt i forslag til ny gjødselvareforskrift Kilde: Biogassbransjen Mattilsynet har sendt på høring et forslag til ny gjødselvareforskrift. I forskriften legges det mer til rette for at avfall og biprodukter kan brukes i gjødselvarer, samtidig som at matjorden skal tas vare på et i et langsiktig perspektiv. Høringsfristen er satt til 20. juni i […]

Her finner du Norske Biogassanlegg.

Her er de norske biogassanleggene Den norske biogass-sektoren vokser stadig. For å holde deg oppdatert kan du her se et kart hvor alle biogassanlegg i landet er merket av. Klikk på punktene på kartet for å få informasjon om om anleggene.

Biogjødsel funker like bra som kumøkk.

Ti års forskning gir oppløftende resultater. Kilde : Boogassbransjen.no NORSØK – Norsk senter for økologisk landbruk, har siden 2011 arbeidet med å finne ut hvordan biogjødsel fra biogassproduksjon fungerer som gjødsel. Prosjektet fikk fra 2011 til 2014 støtte fra Norges forskningsråd og har også mottatt støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Renner raskere – Når samfunnet […]

Fagdag Biogjødsel

Mjøsanlegget Biogass inviterer til fagdag om biogjødsel til landbruket onsdag 22. november kl. 10.00 – 14.00 på Biri Travbane!   I dag produserer Mjøsanlegget Biogass biogjødsel stort sett basert på matavfall alene. Men vi ønsker å se på mulighetenfor å utvide produksjonen i samspill med jordbruket. Et slikt samarbeid kan gi mer fornybart drivstoff, bidra […]

Mjøsanlegget AS utvider kapasiteten.

Vi bygger ny buffertank på 600 m3. Dette gjør oss i stand til å øke produksjonen og produsere mer substrat. Tanken skal være ferdigstilt i desember 2023. Nyervervelsen vil styrke anlegget både med tanke på produksjon og driftskritiske hendelser.  

Statsbudsjett 2024 – Biogass

Statsbudsjettet for 2024 setter biogassbransjen på vent Statsbudsjettet skuffer over manglende tydelighet for biogassbransjen. Det vises til at saker kommer i løpet av 2024, men det er for sent! Det er som nevnt tre år siden det ble gjort en investeringsbeslutning i et nytt biogassanlegg. Samtidig er det klart for alle at det haster å […]