Kumøkk som har gått gjennom biogassproduksjon er like effektiv som ubehandlet kumøkk.

Biogjødsel funker like bra som kumøkk.

Ti års forskning gir oppløftende resultater.

Kilde : Boogassbransjen.no

NORSØK – Norsk senter for økologisk landbruk, har siden 2011 arbeidet med å finne ut hvordan biogjødsel fra biogassproduksjon fungerer som gjødsel. Prosjektet fikk fra 2011 til 2014 støtte fra Norges forskningsråd og har også mottatt støtte fra Landbruks- og matdepartementet.

Renner raskere

– Når samfunnet satser tungt på biogassproduksjon, må vi vite at husdyrgjødsla ikke får en dårligere effekt på jord eller avlinger etter utråtning i et biogassanlegg, sier forsker Tatiana Rittl ved NORSØK til Forskning.no.

Ifølge Rittl viser forsøkene at avlingene etter bruk av biogjødsel faktisk kan være bedre enn ved bruk av ubehandlet kugjødsel under gitte forhold. Ergo kan det lønne seg å kjøre møkka gjennom en biogassproduksjon før den spres på jordet.

En av effektene er at gjødsla endrer seg, ved at pH-verdien stiger i biogassproduksjonen, samtidig som nitrogeninnholdet øker. Dermed blir gjødselen mer tyntflytende og renner raskere ned i jorda. Dette er avgjørende fordi avlingene blir bedre dersom biogjødsla kommer raskt ned i jorda.

Feltforsøket Soileffects er det lengste sammenhengende forsøket i sitt slag i Norge og har foregått ved at forskerne har spredd gjødselen for hånd på forsøksjorder på Tingvoll gard. . Det gjorde at spredningen lignet den som skjer fra en tankvogn.

Like jorder

– Hvis vi hadde brukt stripespreder, kunne vi kanskje ha funnet den avlingsøkningen som mange bønder ser i praksis når de bruker biogjødsel, sier forsker Anne-Kristin Løes ved NORSØK.

Tankvognspredning fører til et tap av næringsstoffer som ellers kunne vært nyttegjort av plantene på jordet.

Biogjødsel inneholder mindre karbon enn ubehandlet kumøkk, men i forsøkene hos NORSØK utviklet karbonnivået seg likt i forsøksjorda for begge gjødseltypene.