Kumøkk som har gått gjennom biogassproduksjon er like effektiv som ubehandlet kumøkk.

Biogjødsel funker like bra som kumøkk.

Ti års forskning gir oppløftende resultater. Kilde : Boogassbransjen.no NORSØK – Norsk senter for økologisk landbruk, har siden 2011 arbeidet med å finne ut hvordan biogjødsel fra biogassproduksjon fungerer som gjødsel. Prosjektet fikk fra 2011 til 2014 støtte fra Norges forskningsråd og har også mottatt støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Renner raskere – Når samfunnet […]

traktor sprer gjødsel på jordet

Fagdag Biogjødsel

Mjøsanlegget Biogass inviterer til fagdag om biogjødsel til landbruket onsdag 22. november kl. 10.00 – 14.00 på Biri Travbane!   I dag produserer Mjøsanlegget Biogass biogjødsel stort sett basert på matavfall alene. Men vi ønsker å se på mulighetenfor å utvide produksjonen i samspill med jordbruket. Et slikt samarbeid kan gi mer fornybart drivstoff, bidra […]