Nytt fra Mjøsanlegget

Biogass Norge møtte landbruksministeren

– Gjødselsforskriftene er viktige for biogass, sier daglig leder Pia Farstad von Hall. Kilde: Biogassbransjen.no   Torsdag gikk fristen ut for å komme med innspill…

Klimaanalysen løfter frem biogass

I sin ferske rapport trekker Grønt Landtransportprogram frem biogass som en viktig løsning for utslippskutt og grønn omstilling i landtransporten. Men det forutsetter at det tas…

Posten skal bare frem på biogass og el

Posten Bring har faset ut lastebiler som kjører på fossilt drivstoff mellom terminalene i Oslo og Stokke. Nå skal det kun benyttes tyngre kjøretøy på el- og biogass. Kilde: biogassbransjen.no –…

Metallica på el og biogass

Det er mye tungt utstyr som skal flyttes når et av verdens største band er på verdensturné. Da passer det fint at Metallica har valgt å kutte utslippene fra transporten med IVECO. Kilde…

Biogass viktig våpen mot Russland

Siden invasjonen av Ukraina har biogass blitt et viktig våpen i den økonomiske krigen mot Russland. Taktikken er etter alt å dømme vellykket. Kilde: Biogassbransjen.no Etter…

Zelensky signerer Ukrainsk biogasslov

Kan dekke 20 prosent av forbruket i Europa. Kilde: Biogassbransjen.no Ukrainas presiden Volodymyr Zelenskyj har undertegnet loven som åpner for utenlandske investeringer og eksport…

Øker tilskuddet for levering av husdyrgjødsel

Bøndene får en million ekstra for å levere til biogassanlegg. Kilde: Biogassbransjen.no Staten har kommet til enighet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om årets…

Flere leverer husdyrgjødsel til biogass

Landbruksdirektoratets utbetalinger øker år for år. Kilde: Biogassbransjen.no Tilskuddsordningen for levering av husdyrgjødsel  skal gi bøndene et insentiv til å sende gjødselen…

Oppdatert kart over fyllestasjoner i Norge

Energigass Norge har laget kart over eksisterende og kommende fyllestasjoner for biogass. Kilde: Biogassbransjen.no Her finner du 36 operative fyllestasjoner i Norge. 21 av disse…
Fiskestim

Norge bør ta føringen innen produksjon av biogass i Norden.

Den 16. april 2024 overleverte Ragn-Sells et brev til Norges fiskeri- og havminister, Cecilie Myrseth, med et klart mål: Norge har potensiale til å bli en ledende nasjon innen produksjon…

Viktig at næringsstoffer tas vare på og blir gjenbrukt

Sirkulær økonomi sentralt i forslag til ny gjødselvareforskrift Kilde: Biogassbransjen Mattilsynet har sendt på høring et forslag til ny gjødselvareforskrift. I forskriften…

Her finner du Norske Biogassanlegg.

Her er de norske biogassanleggene Den norske biogass-sektoren vokser stadig. For å holde deg oppdatert kan du her se et kart hvor alle biogassanlegg i landet er merket av. Klikk…