Biogass Norge møtte landbruksministeren

– Gjødselsforskriftene er viktige for biogass, sier daglig leder Pia Farstad von Hall. Kilde: Biogassbransjen.no   Torsdag gikk fristen ut for å komme med innspill til både gjødselvareforskriften og gjødselbrukforskriften. Det er Mattilsynet som har ansvaret for gjødselbrukforskriften, mens Landbruksdepartementet selv holder i gjødselvareforskriften. Denne uken troppet derfor en delegasjon fra Biogass Norge opp i […]

Klimaanalysen løfter frem biogass

I sin ferske rapport trekker Grønt Landtransportprogram frem biogass som en viktig løsning for utslippskutt og grønn omstilling i landtransporten. Men det forutsetter at det tas store og viktige grep. Kilde: biogassbransjen.no Grønt Landtransportprogram (GLP) har laget en klimaanalyse av norsk landtransport, hvor de har sett nærmere på utslipp fra tunge kjøretøy som lastebiler, busser […]

Posten skal bare frem på biogass og el

Posten Bring har faset ut lastebiler som kjører på fossilt drivstoff mellom terminalene i Oslo og Stokke. Nå skal det kun benyttes tyngre kjøretøy på el- og biogass. Kilde: biogassbransjen.no – Dette er en stor milepæl for oss i Posten Bring. Vi har arbeidet lenge med å få på plass en lengre korridor der vi […]

Metallica på el og biogass

Det er mye tungt utstyr som skal flyttes når et av verdens største band er på verdensturné. Da passer det fint at Metallica har valgt å kutte utslippene fra transporten med IVECO. Kilde biogassbransjen.no IVECO Metallica feirer sitt 40-årsjubileum og markerer dette med en turné gjennom Europa og USA. Med hele 72 turneer bak seg […]

Biogass viktig våpen mot Russland

Siden invasjonen av Ukraina har biogass blitt et viktig våpen i den økonomiske krigen mot Russland. Taktikken er etter alt å dømme vellykket. Kilde: Biogassbransjen.no Etter Russlands invasjon av Ukraina har det europeiske energikartet blitt fullstendig tegnet på nytt. Land som tidligere har vært avhengige av russisk naturgass har i stor grad kuttet importen, og […]

Zelensky signerer Ukrainsk biogasslov

Kan dekke 20 prosent av forbruket i Europa. Kilde: Biogassbransjen.no Ukrainas presiden Volodymyr Zelenskyj har undertegnet loven som åpner for utenlandske investeringer og eksport av biogass. Lovforslaget ble behandlet i det ukrainske parlamentet i vinter og med presidentens signatur trer det nå i kraft. Det finnes i dag nesten 80 biogassanlegg i landet og den […]

Øker tilskuddet for levering av husdyrgjødsel

Bøndene får en million ekstra for å levere til biogassanlegg. Kilde: Biogassbransjen.no Staten har kommet til enighet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om årets jordbruksoppgjør. Samlet gir avtalen over tre milliarder kroner mer til norske bønder. Oppgjøret legger til rette for en inntektsøkning på 85.000 kroner per årsverk. 23 millioner – En […]

Flere leverer husdyrgjødsel til biogass

Landbruksdirektoratets utbetalinger øker år for år. Kilde: Biogassbransjen.no Tilskuddsordningen for levering av husdyrgjødsel  skal gi bøndene et insentiv til å sende gjødselen til biogassanlegg. Gjennom de ti årene ordningen har eksistert har både søknadene og utbetalingene økt kraftig som følge av at det har blitt flere anlegg å levere til. For 2023 utbetalte Landbruksdirektoratet 15,5 […]

Oppdatert kart over fyllestasjoner i Norge

Energigass Norge har laget kart over eksisterende og kommende fyllestasjoner for biogass. Kilde: Biogassbransjen.no Her finner du 36 operative fyllestasjoner i Norge. 21 av disse drives av Gasum, 10 av Air Liquide Skagerak, 3 av Lyse Neo, mens Gasnor og Gildset Biogass driver en hver. Energigass Norge har oppdatert sin oversikt over fyllestasjoner og inkludert anlegg som er […]

Fiskestim

Norge bør ta føringen innen produksjon av biogass i Norden.

Den 16. april 2024 overleverte Ragn-Sells et brev til Norges fiskeri- og havminister, Cecilie Myrseth, med et klart mål: Norge har potensiale til å bli en ledende nasjon innen produksjon av biogass i Norden. Kilde: Biogassbransjen.no – Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn, må vi bruke ressursene vi allerede har, om […]