Mjøsanlegget AS utvider kapasiteten.

Vi bygger ny buffertank på 600 m3.

Dette gjør oss i stand til å øke produksjonen og produsere mer substrat.

Tanken skal være ferdigstilt i desember 2023.

Nyervervelsen vil styrke anlegget både med tanke på produksjon og driftskritiske hendelser.