Posten skal bare frem på biogass og el

Posten Bring har faset ut lastebiler som kjører på fossilt drivstoff mellom terminalene i Oslo og Stokke. Nå skal det kun benyttes tyngre kjøretøy på el- og biogass.

Kilde: biogassbransjen.no

– Dette er en stor milepæl for oss i Posten Bring. Vi har arbeidet lenge med å få på plass en lengre korridor der vi hver dag gjennom hele året utelukkende bruker lastebiler på fornybar energi til å frakte pakker og gods. Vi har et tosifret antall transporter som kjører denne strekningen hver dag, så dette er et miljøtiltak som vil merkes, sier direktør for mennesker og bærekraft i divisjon Nettverk Norden i Posten Bring, Margrethe Aamodt.

Biogass i skytteltrafikk

Totalt er det fem lastebiler som benytter biogass som driftes på strekningen Oslo-Stokke-Oslo. I løpet av kort tid vil også noen elektriske lastebiler bli satt inn på denne ruten.

– Vi har høy aktivitet og frakter hver dag mye pakker og gods mellom Vestfold og Oslo. Strekningen disse lastebilene kjører i løpet av ett år, er nærmere 15 ganger rundt jordas omkrets. Utslippskuttet tilsvarer det årlige utslippet fra 182 dieselpersonbiler, fortsetter Aamodt.

Nesten 3.000 fossilfrie kjøretøy

Milepælen er viktig med tanke på konsernets strategi om å fase ut fossile kjøretøy innen 2030. Da skal også alle konsernets egeneide kjøretøy benytte fornybar energi. I dag har Posten Bring landets største flåte av kjøretøy som drives av fossilfrie og fornybare energikilder, med totalt 2.972 kjøretøy.

– Oslo-Stokke er den aller første strekningen vi har gjennomført en slik omstilling med tyngre kjøretøy. På lengre sikt skal vi koble sammen de ulike landsdelene i Norge med tunge kjøretøy som bruker fornybar energi, slik som biogass og elektrisitet. Et viktig grep vi nå gjør er å bygge en nasjonal ladeinfrastruktur ved terminalene våre, slik at vi sikrer oss kapasitet på lading av kjøretøyene som kommer i årene framover, avslutter Aamodt.

FAKTA:

• Posten Bring bruker nå kun tyngre kjøretøy som benytter fornybar energi på strekningen Oslo-Stokke-Oslo.
• Fem lastebiler kjører til sammen ti turer hver dag mellom Vestfold og hovedstaden. I løpet av ett år tilsvarer strekningen de kjører nærmere 15 ganger rundt jordens omkrets.
• Med omstillingen så kutter konsernet 545 tonn CO2-utslipp hvert eneste år, det tilsvarer det årlige utslippet fra 182 dieselpersonbiler.
• Korridoren er den første av mange planlagte strekninger der konsernet kun skal benytte kjøretøy som bruker fornybar energi.
• Posten Bring er i gang med å bygge ut en nasjonal ladeinfrastruktur for tyngre elkjøretøy. I løpet av året vil konsernet ha blant landets største og kraftigste ladestasjoner ved 15 lokasjoner i hver eneste landsdel.