Tom Werven foran Mjøsanlegget

Driftsforum Biogass 2020: Drift av biogassanlegg på agendaen!

Ikke gå glipp av Driftsforum Biogass 2020 som i år vil foregå i Lillehammer på Clarion Collection Hotel Hammer.
Det blir befaring til oss på Mjøsanlegget Biogass AS, som nå er et av Norges nyeste biogassanlegg med avansert forbehandling og nylig installert av nytt avvanningsanlegg.

Les mer og meld deg på forumet her!

Program: Forumet vil bli lagt opp i et workshop-format med mindre grupper med definerte temaer, hvor det skal være lett å ta opp og diskutere erfaringer. Alle deltakere bes tenke gjennom ønsker til tema rundt drift som dere ønsker skal tas opp. Send på forhånd, eller ta med på seminaret.
Kontakt Jens Måge i Avfall Norge (tlf. 922 922 62).

Innledere: Det blir en kort innledning til flere aktuelle temaer som danner grunnlag for videre diskusjoner og erfaringdelinger.

1. Drifterfaringer på Mjøsanlegget siden 2015 – herunder investering i nytt avvanningsanlegg for biogjødsel fra Fournier som installeres i disse dager. v/ Daglig leder Tom Werven, Mjøsanlegget

2. Tømming og oppstart av råtnetanker v/ sivilingeniør Tommy Nesbakk, Glør/Mjøsanlegget

3. Husdyrgjødsel som «blandevann» (Greve/Lindum m.fl)

4. Erfaringer med gassanlegg (rensing, oppgradering, komprimering, flytendegjøring)

Aktuelle temaer til gruppediskusjoner:

 • Vedlikehold og reservedeler, hvordan holde kostnadene nede?
 • Innblanding av ulike substrat til biogassanlegg – type substrat, egenskaper, forbehandling, blandeforhold, innblanding osv
 • Tømming og oppstart av råtnetanker
 • Bruk av polymer til for-avvanning og etter-avvanning, egenskaper og utfordringer
 • Struvitt – utfelling, kontroll, fjerning
 • Håndtering sand og grus og andre fremmedelementer
 • Gasskontroll, drift oppgraderingsanlegg, komprimering, trykksetting / flytendegjøring
 • Forebygge lukt
 • Håndtering biogjødsel
 • Energistyring, energioptimalisering
 • Plast og mikroplast – erfaringer med ulike posetyper
 • Forbehandlingsteknologi – hva er status?

Les mer og meld deg på forumet her – Vi gleder oss til å se deg på årets Driftsforum!