Flere leverer husdyrgjødsel til biogass

Landbruksdirektoratets utbetalinger øker år for år.

Kilde: Biogassbransjen.no

Tilskuddsordningen for levering av husdyrgjødsel  skal gi bøndene et insentiv til å sende gjødselen til biogassanlegg. Gjennom de ti årene ordningen har eksistert har både søknadene og utbetalingene økt kraftig som følge av at det har blitt flere anlegg å levere til.

For 2023 utbetalte Landbruksdirektoratet 15,5 millioner kroner i tilskudd til bøndene. Det er 2,4 millioner kroner mer enn året før.30 prosent vekst

«Husdyrgjødsel på lager har et energitap i form av metan, som i biogassanlegg samles opp og utnyttes som fornybar energi. Om lag to tredjedeler av gjødsla som leveres er fra storfe, og én tredjedel fra svin. Det leveres også noe fjørfe- og sauegjødsel. Reduserte utslipp fanges opp ved beregningene for jordbrukssektoren i det nasjonale klimagassregnskapet», skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Direktoratet fikk i fjor 83 tilskudssøknader for tilsammen 137.000 tonn husdyrgjødsel til biogass. I 2022 ble det levert 107.000 tonn. Økningen er altså på nesten 30 prosent.

– Dette er et viktig tiltak for å begrense klimagassutslippene fra jordbrukssektoren, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet. I tillegg er biogass sirkulær bioøkonomi i praksis – landbruket leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg, og får biorest/biogjødsel i retur som brukes på jordene.Flere anlegg

Biogassproduksjon av husdyrgjødsel er enda relativt nytt i Norge, men noen enkeltanlegg har vært drevet lenge og vært til inspirasjon for andre. De siste årene har flere produksjonsanlegg kommet til, noe som har vært en viktig driver for å øke utnyttelsen av husdyrgjødsla.

Den Magiske Fabrikken i Vestfold er største mottager av gjødsel og står for nær halvparten av gjødselmengdene til sin biogassproduksjon. Renevo er et større anlegg som er etablert i Vestland fylke. I tillegg er det etablert grendeanlegg og flere gårdsanlegg de siste årene.