Øker tilskuddet for levering av husdyrgjødsel

Bøndene får en million ekstra for å levere til biogassanlegg.

Kilde: Biogassbransjen.no

Staten har kommet til enighet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om årets jordbruksoppgjør.

Samlet gir avtalen over tre milliarder kroner mer til norske bønder. Oppgjøret legger til rette for en inntektsøkning på 85.000 kroner per årsverk.

23 millioner

– En styrke med den norske landbruksmodellen er at bøndenes organisasjoner og staten sitter rundt samme bord og forhandler om vilkårene for norsk matproduksjon. Jeg er spesielt fornøyd, etter en tid med mye engasjement og uro rundt landbrukspolitikken, at det er inngått en avtale med både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier landbruks og matminister Geir Pollestad (Sp).

Som en del av oppgjøret økes tilskuddet for levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon med en million kroner. Dermed settes det totalt av 23 millioner kroner til bønder som sender gjødsel til biogassanlegg.

En tredel

«Partene er enige om at det ikke er nødvendig å gjennomføre en lønnsomhetsanalyse av
ordningen», heter det i sluttprotokollen.

Tilskudd med klima- og miljøeffekt utgjør nå 10.545 milliarder kroner, og mer enn en tredjedel av budsjettmidlene over jordbruksavtalen. De målrettede klima- og miljøordningene er økt med 140 millioner kroner, om lag 9 prosent.

– Jordbruket er en avgjørende partner i arbeidet med å nå klima- og miljømålene våre. For tredje år på rad har vi nå landet en tydelig grønn profil på jordbruksoppgjøret. Årets oppgjør legger til rette for en rekke viktige naturtiltak og større utslippskutt fra jordbruket i tiden fremover, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.