Fiskestim

Norge bør ta føringen innen produksjon av biogass i Norden.

Den 16. april 2024 overleverte Ragn-Sells et brev til Norges fiskeri- og havminister, Cecilie Myrseth, med et klart mål: Norge har potensiale til å bli en ledende nasjon innen produksjon av biogass i Norden.

– Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn, må vi bruke ressursene vi allerede har, om og om igjen. Det føles uansvarlig å ikke utnytte tilgjengeligheten av råmaterialer og en engasjert industri for å drive rask utvikling av biogassproduksjon i Europa, sier Ole Arthur Vaage, produktsjef i Ragn-Sells Havbruk.

En av Norges unike ressurser som kan bidra til å løfte nasjonen til en ledende posisjon innen biogass, er fiskeslam, som i dag slippes ut i fjordene under produksjon av oppdrettsfisk.

Potensialet for produksjon av biogass fra fiskeslam alene er enormt, med et anslag på opptil 3 TWh, som kan øke til 6 TWh i løpet av 10 år. Dette vil posisjonere Norge som en foregangsnasjon blant våre naboland, skriver Ragn-Sells i pressemeldingen.

I tillegg til å ha tilgang til råmaterialer, har Norge den nødvendige infrastrukturen og distribusjonsnett på plass for å støtte produksjon av biogass, og gjennom det erstatte fossile brensler.

– Beslutningen om biogass sin fremtid i Norge ligger nå hos politikerne, det første skrittet er å inkludere biogass i strategien. Med støtte fra politikerne, kan biogass skape nye arbeidsplasser og styrke den norske økonomien, konkluderer Ole Arthur Vaage.