Zelensky signerer Ukrainsk biogasslov

Kan dekke 20 prosent av forbruket i Europa.

Kilde: Biogassbransjen.no

Ukrainas presiden Volodymyr Zelenskyj har undertegnet loven som åpner for utenlandske investeringer og eksport av biogass. Lovforslaget ble behandlet i det ukrainske parlamentet i vinter og med presidentens signatur trer det nå i kraft.

Det finnes i dag nesten 80 biogassanlegg i landet og den nye loven gjør det mulig å øke produksjonen kraftig. Ifølge Intellinews har ukrainske myndigheter anslått at landet kan eksportere 22 bcm med biogass årlig innen de neste 20 årene. Det er nok til å dekke 20 prosent av EUs behov.

Det nye lovverket omfatter tollkontroll og klarering for å sende biogass inn i rørnettet til Europa. Biogass blir dermed sidestilt med naturgass.

Ønsker utenlandsk kapital

Gassdistribusjonsnettverket i Ukraina har allerede gitt teknisk godkjenning for tilkobling av anlegg i Kyiv- og Dnipropetrovsk-regionene, med godkjenninger for anlegg i Khmelnytskyi- og Chernihiv-regionene. Naftogaz Group anslår den potensielle forbindelsen til gasstransportsystemet til 7,2 bcm og gjennom gassdistribusjonsnettverk til opptil 2,4 bcm.

I tillegg eksisterer muligheten for å koble sammen biometananlegg via gassfyllestasjoner og Ukrgazvydobuvannyas infrastruktur.

Håpet er også at den økte biogasseksporten skal tiltrekke seg utenlandske investeringer. Ukraina har som mål å etablere EU-tilpassede opprinnelsesgarantier, sikre samsvar med europeiske bærekraftskriterier og lette integrering i EUs indre marked. Selv om denne prosessen kan ta tid, kan ukrainske selskaper starte eksport ved å gi tollavtalte sertifikater for samsvar eller bevis på bærekraft.