5 fordeler med biogass

Bruken av biogass øker stadig og det blir en viktigere del av det grønne skifte. Men hva er egentlig fordelene med biogass? Her er en oversikt over fem fordeler med biogass.

Fornybar energikilde

Biogass er en fornybar energikilde som er klimanøytralt og et viktig klimatiltak. Når organisk materiale som matavfall, døde plantedeler eller husdyrgjødsel råtner og brytes ned av mikroorganismer, oppstår gassene metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Hvis avfallet i tillegg råtner uten tilgang til oksygen, sitter man igjen med omtrent 60 prosent metan og 40 prosent karbondioksid, det er miksen av disse gassene vi kaller for biogass.

Biogass kan brukes til å produsere strøm, varme og drivstoff. I dag brukes biogass hovedsakelig til transport og i Norge kjører om lag 350 busser på biometan. På Mjøsanlegget produserer vi nok biogass til å holde 125 busser på veien hvert år. Biogass er en viktig del av Norges ferd mot å bli klimanøytralt.Biogassproduksjon kan kutte Norges klimagassutslipp med 6,1 prosent.

Bruk av avfall

Mennesker vil alltid produsere avfall, det er det lite vi får gjort med. Men istedenfor å la avfallet råtne i naturen eller deponier er det mer fordelaktig å benytte det for biogassproduksjon. Biogass tar i bruk avfallet og gjør det om til ressurs.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi betyr at vi bruker materialene produktene våre er laget av flere ganger. Biogass består i hovedsak av metan som ved forbrenning omdannes til CO2 og vann. Siden råstoffet i biogass kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som klimanøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet. I motsetning til bruk av fossile drivstoff tilfører biogass derfor ikke atmosfæren mer CO2. For hver liter diesel man bytter ut med biogass, reduseres utslippet av CO2 med 2,7 kilo.

Bedre for helsa

Bruk av biogass er langt bedre for helsa enn fossilt drivstoff. Biogass gir ikke utslipp av sot- og støvpartikler, og har langt mindre utslipp av nitrogenoksider. Biogass forverrer altså ikke luftkvaliteten med partikler som er skadelig for lungene. I tillegg gir biler som kjører på biogass mindre støy enn f.eks dieselbiler.

Biogjødsel som biprodukt

Under produksjonen av biogass blir det igjen avfallsstoff etter at gassen er utvunnet. Den våte delen av av dette avfallsstoffet tas ut og brukes til gjødsel. Ombruk av disse næringsstoffene sparer naturen for produksjon av kunstgjødsel som er energikrevende og gir store CO2-utslipp.

 

Det finnes selvsagt mange flere enn fem fordeler til biogass, dette var bare noen. Ønsker du å lære mer om fordelene med biogass?

 Ta kontakt for en hyggelig prat her!

 

– Sammen gjør vi litt for hele væla!