Glasslinje

Som det eneste anlegg av sitt slag i Norden har Mjøsanlegget AS utviklet en unik forbehandlingslinje som tar imot glassemballert matavfall.
Mjøsanlegget AS har vært delaktig i å utvikle forbehandlingslinjen som tar imot alt fra barnemat utgått på dato til feilmerket syltetøy. Glassavfall blir ofte uglesett i biogassanlegg ettersom det sliter hardt på produksjonsutstyr og spesielt pumper.
Det gjelder å separere så mye glass som mulig inntil bioavfallet kan ledes inn i råtnetankene. Vi kan tømme en hel pall eller tippcontainer i mottaket på produksjonslinjen. Avfallet går først gjennom en knuser og videre gjennom en skrue der det vaskes i varmt vann.
Til slutt havner matavfall og emballasje i en tank der man tilsetter trykkluft – og da flyter plast og etiketter opp mens glass og annet tungt materiale havner på bunnen.
I midten av tanken gjenfinnes det meste av det organiske avfallet som pumpes inn i biogassanlegget for å blandes sammen med det allerede forbehandlede matavfallet før det går i råtnetankene.