Hva skjer på anlegget

Mjøsanlegget er et behandlingsanlegg for matavfall, og på anlegget omdannes avfallet til biogass, våtgjødsel og kompost. Matavfallet kommer fra innbyggerne i de 18 eierkommunene, i tillegg til storhusholdninger, dagligvareforretninger, restauranter og hoteller. Anlegget er et av Norges mest moderne og har kapasitet til å behandle over 30 000 tonn matavfall i året. Men hvordan foregår egentlig alt dette? I dette innlegget gir vi deg svarene på hva som skjer på anlegget.

Sortering og kverning

Matavfallet blir først forbehandlet/kvernet. Der åpnes posene avfallet leveres i, og en magnet trekker ut metall (fra f. eks teposer). Avfallet kvernes videre, og sendes så til en hurtigroterende separator som sorterer plast og andre fremmedelementer fra maten.
For næringsavfall er det en egen sorteringsmaskin som også sorterer ut glass og metall.

Nedbrytning og gassuttak

Etter at det som ikke er mat er sortert ut, sendes avfallet inn i lukkede tanker. I disse tankene røres matavfallet rundt og går til en forgjæring hvor bakterier som finnes naturlig i matavfallet starter nedbrytning av avfallet. Avfallet sendes deretter til en trykkoker, hvor det kokes på 138 grader i minst 20 minutter. Det dreper blant annet skadelige bakterier og gjør avfallet mer nedbrytbart slik at ytterligere bakterier kan bryte det ned.
Under nedbrytningen danner bakteriene varme, samt gasser som metan. En liten del av gassen brukes til kokeprosessen på anlegget. Resten av gassen renses for CO2 og vanndamp, slik at metaninnholdet øker til ca. 97-99 prosent, og biogassen kan brukes som drivstoff av alle typer gassdrevne kjøretøy.
Biogass er et miljøvennlig og effektivt drivstoff, og for hver liter diesel man bytter ut med biogass, reduseres utslippet av CO2 med 2,7 kilo.

Skiller gjødsel og kompost

Når matavfallet er ferdig nedbrutt, skilles den bløte og faste delen fra hverandre ved sentrifugering.
Den våte delen av matavfallet tas ut og brukes til gjødsel av landbruket i regionen til å lage ny mat. Ombruk av disse næringsstoffene sparer naturen for produksjon av kunstgjødsel som er en energikrevende produksjon med CO2-utslipp. Blant annet inneholder våtgjødselen fosfor, som er et næringsstoff alt levende trenger for å vokse, og som det vil bli stadig mer rift om. Våtgjødselen fra Mjøsanlegget er også rik på nitrogen.

Den faste delen av avfallet blir malt i kvern, og kokt med temperatur opp til 138 grader celsius slik at avfallet hygieniseres. Komposten er veldig næringsrik og blir brukt til å lage ulike typer jordprodukter via Grønn vekst.

Har du spørsmål om Mjøsanlegget og våre leveranser?

Ta kontakt for en hyggelig prat her!

 

– Sammen gjør vi litt for hele væla!