Mjøsanlegget biogass skilt og logo

Hva er biogass og hvilke fordeler har det?

Du har kanskje sett bussene som kjører rundt og forteller at de bruker biogass? Da har du kanskje også lurt på hva biogass er og om det faktisk er mer miljøvennlig enn andre brennstoffer. I dette innlegget gir vi deg svarene!

Hvor kommer biogass fra?

Når organisk materiale, som for eksempel matavfall, døde plantedeler eller husdyrgjødsel råtner og brytes ned av mikroorganismer, oppstår gassene metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Hvis avfallet i tillegg råtner uten tilgang til oksygen så sitter man igjen med omtrent 60 prosent metan og 40 prosent karbondioksid, det er miksen av disse gassene vi kaller for biogass.

Hva kan biogass brukes til, og hva er fordelene vs fossil gass?

Når man skiller ut andelen karbondioksid så sitter man igjen med ren “biometan”, Metan er brennbart og fungerer derfor veldig godt til å produsere varmtvann, elektrisitet og som drivstoff i forbrenningsmotorer. Ved forbrenning dannes CO2 og vann, men siden råstoffet kommer fra 100% biologisk materiale regnes forbrenningen som klimanøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet. I dag brukes biogass hovedsakelig til transport og i Norge kjører om lag 350 busser på biometan. På Mjøsanlegget produserer vi nok biogass til å holde 125 busser på veien hvert år.

Dronebilde av Mjøsanlegget biogass anlegg

Som nevnt over så finnes biogassen allerede i kretsløpet. Dermed tilføres ikke atmosfæren mer CO2 ved bruk enn ved naturlig nedbrytning. Det vil si at for hver liter diesel man bytter ut med biogass, reduseres utslippet av CO2 med 2,7 kilo.
Bruk av biogass er også langt bedre for helsa enn fossilt drivstoff. Biogass gir mye lavere utslipp av sot- og støvpartikler, samt har langt mindre utslipp av nitrogenoksider. Lungene våre slipper da å puste inn forurenset luft som kan være skadelig, og det er jo bra både for miljøet og oss.

Les mer om hvordan vi jobber med avfallshåndtering og produksjon av biogass.