Bil som kjører på biogass fra Mjøsanlegget

Hva er biogass?

Du har kanskje sett bussene som kjører rundt og forteller at de bruker biogass? Da har du kanskje lurt på hva biogass er og om det faktisk er mer miljøvennlig enn andre brennstoffer.

Hvor kommer biogass fra?

Når organisk materiale, som for eksempel matavfall, råtner oppstår gassene metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Hvis avfallet i tillegg råtner uten tilgang til oksygen sitter man igjen med omtrent 60 prosent metan og 40 prosent karbondioksid. Denne prosessen er helt naturlig og man kan benytte seg av forskjellige typer organisk materiale som for eksempel døde plantedeler, matavfall eller husdyrgjødsel.

Hva kan man bruke biogass til?

I dag brukes disse gassene til ulike formål men går i dag hovedsakelig til transport og matproduksjon. Metan er nemlig brennbart og fungerer helt utmerket som drivstoff. Når man skiller ut de 40 prosentene som er karbondioksid i biogassen sitter man igjen med “biometan”.

Biometan er ikke helt som vanlig metangass, men fungerer veldig bra til å produsere varmtvann, elektrisitet og som drivstoff i forbrenningsmotorer. I Norge går ca 350 busser på biometan, og i bilparken til Mjøsanlegget og eierne av anlegget har vi ca 40 biler som går på biogass. Men vi produserer nok biogass til å holde 125 busser på veien hvert år.

Det som er veldig bra med biometan er at det slipper ut mye mindre sot. Lungene våre slipper da å puste inn luft som er forurenset med partikler som kan føre til skader på dem. Det er jo bra for både miljøet og oss.

Les mer om hvordan vi jobber med avfallshåndtering og produksjon av biogass.