traktor sprer gjødsel på jordet

Fagdag Biogjødsel

Mjøsanlegget Biogass inviterer til fagdag om biogjødsel til landbruket onsdag 22. november kl. 10.00 – 14.00 på Biri Travbane!

 

I dag produserer Mjøsanlegget Biogass biogjødsel stort sett basert på matavfall alene. Men vi ønsker å se på mulighetenfor å utvide produksjonen i samspill med jordbruket. Et slikt samarbeid kan gi mer fornybart drivstoff, bidra til å omfordele biologisk gjødseloverskudd til korn- og grønt produsenter og redusere kunstgjødselbehovet. Dette krever samarbeid og forankring i landbruket.

Målet for Fagdagen er å knytte sammen aktører i markedet som håndterer biogjødsel for å dele erfaringer, men også møte nye og kjente innad i bransjen.  Videre å diskutere med bønder som ønsker å motta biogjødsel fra Mjøsanlegget om hvordan vi kan utnytte gjødselsressursen mer lokalt og nært.

Fagdag – Program

Foredragsholdere/Innledere vil være representanter fra blant annet Norsk Landbruksrådgivning, Landbrukskontoret, Mattilsynet, Statsforvalteren, Mjøsanlegget samt gårdbrukere som bruker biogjødsel. Det blir god anledning til å stille spørsmål og diskutere. Midt i programmet blir det en pause med servering.

Påmeldingsfrist senest fredag 17 november !

Meld deg på her

For spørsmål om møtet, kontakt Rune Søderholm på Mjøsanlegget på telefon 913 45 300 eller e-post:  rune.soederholm@mjosanlegget.no